Scroll down for the English version of the website.


Column


Regelmatig zal hier een column over een leuke fotografielocatie verschijnen. Heeft u een leuke tip, dan hoor ik die graag. U kunt een bericht sturen via het contactformulier. Wellicht maak ik over uw tip een column. Uiteraard wordt uw naam dan vermeld.


Bovenstaande foto's zijn niet door mij gemaakt, maar komen van de website: https://www.zuidhollandslandschap.nl/

 

Lentevreugd

 

Lentevreugd is een voormalig stuk bollengrond uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Het ligt in Wassenaar aan de westkant van provinciale weg N441, tussen de Pan van Persijn en Rijksdorp. Het terrein is in een periode van ca. 10 jaar door aankoop van aanvankelijk 42 ha uitgebreid naar een kleine 100 ha en omgevormd tot kwelgrasland met sloten en poelen. Het pad door het terrein heet het Meta Jochemspad, naar één van de voormalige grondeigenaren.

 

Een deel van de grond is verzet en gebruikt om lichte glooiingen in het terrein aan te brengen. Er is geen grond uit het terrein afgevoerd. Daarnaast zijn beekachtige waterlopen gegraven. Het terrein bestaat uit een zandige ondergrond met lage vegetatie en rietland met kwelplassen dat tegen de binnenduinrand aanligt. Het resterend gedeelte is nogal drassig met op sommige plaatsen elzen en populieren. Er zijn 3 plassen in het gebied, waarvan de meest centraal gelegen plas zomers soms droog kan komen te liggen. De andere twee behouden het hele jaar hun water.

 

Het terrein wordt begraasd door een kudde van ca. 45 Schotse Hooglanders en 15 Konikspaarden. Ook komen hier reeën, vossen, hazen, mollen en muizen voor. Als er insecten vliegen worden er in de avondschemer ook vleermuizen gezien.

 

Er zijn al meer dan 100 soorten vogels gezien op Lentevreugd. Onder andere zeldzaamheden als de kuifkoekoek en de griel. Vaker worden hier roerdompen, twee soorten kiekendieven, boomvalken en lepelaars gezien of - in het geval van de roerdomp - gehoord.

 

Meer informatie is te vinden onder de volgende link: https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/hollands-duin/wandelroute-meta-jochemspad