Vechtende meerkoeten

Zingend winterkoninkje

Eend met jongen


Zingende roodborsttapuit